În lumea afacerilor din ziua de astăzi, există o serie de standardizări și norme care contribuie la asigurarea calității, a securității și a sustenabilității. Printre acestea, certificările ISO sunt deosebit de apreciate și recunoscute la nivel internațional. O astfel de certificare nu numai că amplifică încrederea în calitatea produselor sau serviciilor unei companii, dar contribuie și la optimizarea proceselor interne și la creșterea competitivității pe piață. În cele ce urmează vom dezbate ceva mai pe larg importanța certificărilor ISO în buna funcționare a unei companii.

Ce sunt certificările ISO?

Organizația Internațională de Standardizare (ISO) este o entitate non-guvernamentală care se ocupă de elaborarea și publicarea de standarde internaționale. Aceste standarde vizează o gamă largă de domenii, de la calitatea produselor și serviciilor, la eficiența energetică, managementul mediului sau securitatea informațională.

Certificările ISO sunt acordate companiilor care demonstrează că îndeplinesc criteriile specifice ale unui anumit standard. De exemplu, ISO 9001 se referă la managementul calității, în timp ce ISO 14001 abordează managementul mediului. În timp ce unele dintre acestea putem spune că au caracter universal adică se aplică și pot fi obținute de firme din aproape orice domeniu de activitate, precum mai sus menționatul standard ISO 9001 pentru calitate, altele sunt specifice doar anumitor tipuri de firme și anumitor domenii de activitate, precum ISO 22000, ce face referire la siguranța alimentelor și care este astfel specific companiilor care operează în această industrie.

De ce sunt importante certificările ISO pentru companii?

1.Credibilitate și recunoaștere internațională

Certificările ISO sunt recunoscute la nivel global, sporind astfel credibilitatea unei companii în ochii partenerilor, clienților și furnizorilor. O companie certificată ISO este văzută că fiind angajată în a oferi produse sau servicii de înaltă calitate.

2.Acces pe piețe noi

Mulți clienți sau parteneri pot solicita certificări ISO că o condiție prealabilă pentru a intra într-o colaborare. Astfel, o companie certificată poate accesa piețe noi sau poate participa la licitații internaționale.

3.Optimizarea proceselor interne

Certificările ISO implică implementarea unor sisteme de management care contribuie la identificarea și corectarea ineficiențelor. Rezultatul este o mai bună organizare, reducerea riscurilor și costurilor și o performanță îmbunătățită.

4.Satisfacția clientului

Prin adoptarea standardelor ISO, companiile se concentrează mai mult pe nevoile și așteptările clienților. Acest lucru poate conduce la îmbunătățirea calității produselor sau serviciilor, sporind astfel gradul de satisfacție al clienților. Vorbim aici atât de relațiile dintre un producător și un consumator cât și de cele dintre un producător și alți producători, care obțin unii de la alții materii prime sau alte produse necesare în producție.

5.Responsabilitate și sustenabilitate

Standardul ISO 14001, de exemplu, ajută companiile să gestioneze impactul lor asupra mediului. Astfel, organizațiile devin mai responsabile și sustenabile, ceea ce este benefic nu doar pentru companie ci și pentru societate în ansamblu. Acesta nu este un pas atât de ușor de făcut, fiind nevoie de schimbări constante în cadrul companiilor precum și de investiții destul de mari în unele cazuri. Cu toate acestea, cu cât calitatea unui produs sau serviciu crește, cu atât și prețul acestuia poate deveni mai mare astfel încât o companie își va recupera în timp investiția inițială.

Provocările și beneficiile certificărilor ISO

Deși procesul de certificare poate fi perceput ca fiind costisitor și consumator de timp, beneficiile pe termen lung depășesc de mult aceste obstacole. Adoptarea standardelor ISO poate contribui la inovare, creștere și reziliență, oferind companiei un avantaj competitiv.

De asemenea, într-o lume în care transparența și responsabilitatea sunt din ce în ce mai valorizate, certificările ISO pot fi un instrument eficient pentru a comunica angajamentul unei companii față de standardele etice și de calitate.

O companie poate obține mai mult de o singură certificare ISO, în funcție de tipul de activități pe care le desfășoară. Dacă este vorba de exemplu și despre o companie multinațională care produce într-o țară anumite produse iar într-o altă țară alte produse, se pot obține certificări diferite pentru fiecare filială sau alternativ, se pot obține toate certificările necesare sub același nume. 

Certificările ISO sunt eliberate de instituții independente, acreditate de Organizația Internațională de Standardizare, care poartă numele de Organisme de Certificare. Printre acestea se află și site-ul Certificare ISO. Aceasta este un Organism Național de Certificare, având astfel acoperire pe întreg teritoriul țării noastre.

Procesul de obținere a unei certificări de către  o firmă este destul de simplu, rapid și destul de ieftin, mai ales dacă se apelează la un Organism de Certificare profesional. Cele mai importante sunt desigur auditurile, ce pot fi descrise că și controale ce au rolul de a decide dacă firma în cauză îndeplinește condițiile impuse de un anumit standard ISO sau nu și poate astfel obține certificarea dorită. 

Este bine de știut că toate certificările existente în ziua de azi nu sunt valabile pe termen nedeterminat ci doar pentru perioade de câțiva ani după care acestea trebuie obținute din nou. Acest lucru va implica desigur alte proceduri necesare precum întocmirea de documente și audituri. Scopul valabilității periodice este de a se asigura că o firmă respectă condițiile impuse de către un anumit standard ISO și în viitor și totodată, că-și îmbunătățește constant serviciile și procesele de producție precum și angajamentul față de siguranța mediului sau a securității informațiilor cu caracter personal.

Certificările ISO sunt așadar mai mult decât simple acreditări; ele reprezintă un angajament față de excelență, responsabilitate și dezvoltare durabilă. În contextul unei piețe globale competitive, aceste certificări asigură că o companie rămâne relevantă, credibilă și în pas cu cerințele în continuă schimbare ale clienților și partenerilor săi. În final, certificările ISO reprezintă o investiție în viitorul și succesul unei companii.