Din ce în ce mai multe persoane își caută dreptatea pierdută în instanțele din țară și apelează la serviciile Curții Europene a Drepturilor Omului – CEDO. Dintre acestea, o bună parte este reprezentată de deținuți români, convinși că în România sistemulul judiciar este unul corupt și le-au fost încălcate drepturi fundamentale. Totuși, mai bine de 90% dintre toate cererile adresate CEDO sunt respinde ca fiind inadmisibile. Care ar fi explicația acestui fenomen? Este simplu: nu se apelează la un specialist, la un avocat CEDO si drepturile omului, care să cunoască foarte bine legislația în domeniu și să înțeleagă care sunt condițiile în care CEDO poate fi sesizată.

Cererea tip, obligatorie

Prima condiție pentru ca o cerere să fie considerată de CEDO drept admisibilă este să fie utilizarea unui formular tip care trebuie completat corect. În cazul în care se folosește alt formular, cererea este automat respinsă ca fiind inadmisibilă. De asemenea, cererea trebuie semnată olograf de către reclamant, iar la respectivul formular se anexează toate documentele care sunt relevante pentru caz, într-o ordine cronologică și logică.

Care sunt conditiile de admisibilitate de fond a cererii

Există o serie de condiții de admisibilitate de fond a cererii, iar un avocat CEDO și drepturile omului care este specializat în așa ceva, ca avea grijă ca toate să fie îndeplinite. Ți le prezentăm și noi, pe scurt, pentru a fi mai bine informat despre ele.

Epuizarea in prealabil a tuturor cailor de atac interne

Înainte de a apela la un avocat CEDO si drepturile omului pentru a demonstra că dreptatea este de partea ta, ai obligația să parcurgi toate gradele de jurisdicție puse la dispoziție de cadrul legislativ național, inclusiv apel sau recurs. Dovada epuizării tuturor căilor de atac interne cade în sarcina ta, ca reclamant.

Termen strict de inaintare a cererii

Un bun specialist, un avocat CEDO si drepturile omului știe că cererea corect completată trebuie introdusă în maxim 6 luni de la data deciziei interne definitive. De menționat că data expedierii respectivului formular tip este considerată cea dată de ștampila poștei. În caz contrar, cererea ta este respinsă din start, chiar dacă în rest totul este respectat 'ca la carte'.

Nu se admit cereri anonime

Potrivit art. 47 din Regulamentul Curții Europene a Drepturilor Omului, în cadrul rubricii A din cererea tip trebuie menționate clar numele și prenumele reclamantului, precum și alte date de identificare a acestuia. Altfel spus, nu sunt admise cereri anonime. În cazul în care pe poziția reclamantului se află o organizație, chiar și una nonguvernamentală, atunci nu este obligatoriu să fie dezvăluită identitatea tuturor membrilor acesteia, decât în condițiile în care se acționează special în numele acestora.

Noua cererea sa nu fie la fel cu o alta examinata anterior de CEDO

Evident, nu toată lumea este mulțumită de deciziile Curții, și de aceea încearcă să demonstreze că dreptatea este totuși de partea lor. Prin urmare, depun o nouă cerere, în care sunt invocate aceleași fapte, care au fost deja soluționate anterior de CEDO. În acest caz, cererea este automat respinsă, putând fi declarată admisibilă doar în condițiile în care cuprinde fapte noi. Dar orice avocat CEDO si drepturile omului profesionist știe această informație, și nu-și va lăsa clientul să facă o greșeală de acest gen.

Cererea nu are voie sa fi fost supusa examinarii unei alte instante international

Pentru cei care își caută dreptatea la CEDO, trebuie să știe că dacă formularul de cerere a fost supus examinării de oricare alte instanțe internaționale atunci cererea este automat clasată ca fiind inadmisibilă. De aceea, dacă apelezi la un avocat CEDO si drepturile omului ai grijă să nu îi ascunzi nimic, dacă vrei să ai parte de un tratament corect.

Cererea sa nu fie incompatibilă cu prevederile Conventiei

Aici este puțin mai complicat, dar nu cu mult. Se consideră că o cerere este incompatibilă că prevederile Convenției atunci când nu este competent teritorial, personal, material și temporal. Da, pentru tine, ca o persoană care nu este specializată pe probleme legale poate fi destul de dificil să te reprezinți singur, și de aceea multe cereri ajung să fie respinse, deși poate că dreptatea era de partea celor care reclamau. De aceea, întotdeauna este bine să apelezi la un specialist, un avocat CEDO si drepturile omului care știe prea bine care sunt toate condițiile care trebuie îndeplinite.

Impact financiar semnificativ

Dacă formularul tip, cererea ta către CEDO nu are un impact financiar semnificativ, atunci este posibil ca să te confrunți cu o respingere. Evident, această condiție nu se mai aplică atunci când cererea se referă la nerespectarea unui drept intangibil, cum ar fi dreptul la viață, sau dreptul de a nu fi torturat.

După cum probabil ai observat, nu este deloc ușor să îți găsești dreptatea la Curtea Europeană a Drepturilor Omului. Dacă însă ești convins că ai fost nedreptățit, iar avocatul pe care ți l-ai ales este un bun profesionist și cu o bună experiență în procesele CEDO, atunci poți sta liniștit: vei avea parte de verdictul dorit. Bucură-te de ajutorul unor avocaţi instruiţi de către Consiliul Europei, la Curtea Europeana a Drepturilor Omului, care pot apăra o cauză în toate fazele procedurilor CEDO. Aceștia vor ști cum să redacteze cererea încât aceasta să aibă cele mai bune șanse de admisibilitate, și mai ales, pot pleda la CEDO, pentru că vorbesc în mod fluent limbile engleză şi franceză, stăpânind perfect termenii juridici. Nu este nevoie să mai amintim de felul în care se descurcă cu cadrul legal, și de faptul că pot realiza pledoarii la nivelul exigențelor instanțelor de judecată naționale sau internaționale.